[Oferta] Szkolenie dla psychologów – diagnoza psychologiczna, tematyka chorób psychicznych i predyspozycji.

Szanowni Państwo,
zapraszam psychologów i terapeutów do odbycia szkolenia z tematyki: „Diagnoza psychologiczna. Rozpoznawanie różnic między predyspozycjami do stanów psychotycznych i rozszczepienia osobowości, a skłonnościami do procesów osobowościowych, które wyznaczają predyspozycję do zgoła odmiennych problemów natury psychicznej i wykluczających rozszczepienie oraz zdolności do chorobliwej utraty kontroli nad sobą, wśród danych osób z określonymi cechami osobowości i zachowań.

#20 – 21.02.2021  (sobota i niedziela). 8 godzin każdego dnia. W sumie 16 godzin szkolenia.

Program szkolenia:
Dzień pierwszy – 20.02.2021 (sobota).
a) 10:30 a 12:30 wykład związany z aspektem różnic pomiędzy predyspozycjami do chorób psychicznych a ich brakiem, jak również różnic między chorobami a zaburzeniami psychicznymi.
12:30 – 13:00 przerwa.

b) 13:00 a 15:00 dalsza część wykładu opierająca się o konkretne przykłady różnic, biorąc pod uwagę zachowania oraz cechy osobowości i naturę stanów odmiennych wobec: “bycia psychotykiem”.
15:00-15:30 przerwa.

c) 16:00-18:00 wspólna rozmowa na temat wykładu, udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania w zakresie wykazywania WYRAŹNYCH RÓŻNIC pomiędzy chorobami psychicznymi a zaburzeniami.
18:00-18:30 przerwa

d) 18:30-20:30 wspólna rozmowa na temat wykładu, udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania w zakresie wykazywania WYRAŹNYCH RÓŻNIC pomiędzy PREDYSPOZYCJAMI do chorób psychicznych a ich brakiem.

Dzień drugi – 21.02.2021 (niedziela).
a) 10:30 a 12:30 powiązanie z tematyką wykładów narzędzi diagnostycznych, które pozwalają określać predyspozycję do psychotyzmu. Wykazanie na czym opierają się pytania diagnostyczne i również powiązanie tego z wykładami dnia poprzedniego.
12:30 – 13:00 przerwa.

b) 13:00 a 15:00 rozwiązanie próbne dwóch narzędzi diagnostycznych i przedstawienie kilku gotowych rozwiązanych, aby wyszczególnić na czym polegają różnice i jak je można dostrzec w wywiadzie.
15:00-15:30 przerwa.

c) 16:00-18:00 zaprezentowanie kilkunastu studium przypadku wkazujące najważniejsze aspekty, na które należy zwracać uwagę przy diagnozie
18:00-18:30 przerwa

d) 18:30-20:30 podsumowanie oraz wspólna rozmowa na koniec i udzielenie odpowiedzi na pytania.

*Ważne:
Szkolenie zakończone będzie wydaniem zaświadczenia, które jest uznane przez PTP oraz będzą organizowane kolejne części, co pozwoli na poszerzanie wiedzy z tego zakresu.
Cena za szkolenie to: 440 złotych.
Maksymalna liczba osób – 10.
Rezerwacja: terminy można zaklepywać poprzez kalendarz, a dokładnie w dniu 20.02.2021 widoczne jest szkolenie i jego rezerwacja obejmuje całe dwa dni szkolenia – kliknij i zobacz.