Informacje o mnie

Dzień dobry,
nazywam się Wiktor Stańczyk i świadczę usługi psychologiczne.
Sesje indywidualne oraz grupowe dla zaburzeń lękowych, dysocjacyjnych, DDA, konfliktów wewnętrznych (schematów) – zaburzeń osobowości.
Jestem fanem zintegrowania terapii, czyli połączenia najbardziej przydatnych elementów kilku nurtów terapeutycznych.
Jednakże zdecydowanie preferuję podejście poznawcze i bardzo, bardzo, bardzo mocno świadome kreowanie własnych postaw wobec zaburzeń i reakcji emocjonalnych – pomimo cierpienia emocjonalnego.

Prowadzę również szkolenia dla psychologów, staże, a także realizuję praktyki dla studentów psychologii.
Kontakt: emocjobranie/wiktor

 #Kim jestem formalnie?
Pisząc o wykształceniu przyznaję, że zawsze trudno mi utożsamić się z konkretnymi dyplomami i szkoleniami.

Dzieje się tak dlatego, że tak naprawdę największe doświadczenia oraz obserwacje i naukę, która z nich płynęła, uzyskałem podczas autoterapii własnej, samokształcenia, ale przede wszystkim długiej “misji” (o tym w akapicie poniżej), podczas której usilnie chciałem zaszczepić wśród innych osób teorię, związaną z mechanizmami działania wszelkich zaburzeń lękowych, depersonalizacji, derealizacji oraz praktykę służącą ich przeciwdziałaniu.

Żadna szkoła ani dyplom nie dały mi tego, gdyż była to po prostu żywa czynna obserwacja oraz zaangażowanie.
Do wyjątków zaliczam staż terapeutyczny dla osób z rodzin dysfunkcyjnych, gdyż umożliwił mi on wgląd z innej perspektywy w problemy osobowościowe, a także naukę diagnostyczną, która scala moją wiedzę wynikającą z wcześniejszych obserwacji i potwierdza moje własne wnioski, co do zaburzeń oraz chorób psychicznych.

Potrzebuję jednak brać pod uwagę to, iż na moją ofertę trafia coraz więcej osób, które nie znają mnie z mojej wcześniejszej pasjonackiej działalności i mogą być po prostu ciekawi, czy jestem psychologiem, czy też jakimś “guru”, a także studenci szukający praktyk, bądź psycholodzy rozglądający się za stażem.
Wśród osób z tych ostatnich grup słowa takie jak – jakieś “samokształcenie”, “GURU”, “wychodzenie samemu z zaburzeń”, “autoterapie” i zdobywanie w taki sposób wiedzy, zwykle powodują zawroty głowy, niepokój i podejrzliwość :D, dlatego mogę wymienić następujące formalne wykształcenie:

Psycholog o specjalności klinicznej i zdrowia, z dodatkową specjalnością z zakresu diagnozy psychologicznej.
Jestem również psychotraumatologiem i terapeutą osób z rodzin dysfunkcjonalnych i współuzależnienia (DDA, DDrD, rozmaite zaniedbania emocjonalne).
Terapeutą w nurcie emotywno – racjonalnym oraz akceptacji i zaangażowania (ACT).
Obecnie kończę specjalizację neuropsychologiczną – diagnozy klinicznej z zakresu zaburzeń oraz chorób psychicznych, a także wpływu chorób neurologicznych na funkcjonowanie.

Dyplom magistra psychologii, który stanowi podstawę wykonywania zawodu psychologa, jest dostępny do wglądu każdej osobie, która o niego poprosi.
Wszelkie inne dokumenty są dostępne do wglądu na prośbę osób korzystających z moich usług. Oferty współpracy nie są świadczone pod ich szyldem.

#Zdobywanie doświadczeń praktycznych
Od 2008 roku jestem aktywnie zaangażowany w tematykę psychologii klinicznej, gdyż zawsze najwięcej wiedzy pozyskiwałem w tematach zaburzeń lękowych, osobowości, konfliktów wewnętrznych, a także chorób psychicznych.
Wiedzę czerpałem przede wszystkim (poza książkami, artykułami) z doświadczeń innych ludzi, aktywnej obserwacji, wyciągania wniosków własnych  i refleksji, zaangażowania w problemy emocjonalne zaburzonych oraz chorych psychicznie, a przede wszystkim w próby zrozumienia ich oraz wytłumaczenia.
Do dziś tak naprawdę stanowi to najważniejszą bazę mojej wiedzy.

W jaki sposób poznawałem doświadczenia innych?
Wszystko zaczęło się od konieczności przeprowadzenia autoterapii w pewnym okresie mojego życia, a było mi to potrzebne z uwagi na moje własne dość złożone problemy psychiczne. Począwszy od wczesnych lat życia i zaburzeń lękowych, aż po zaburzenia osobowości, depersonalizację i konflikty wewnętrzne polegające na schematach typowych dla DDA/DDrD.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany moimi doświadczeniami, to pod tym linkiem można znaleźć potrzebne informacje: moje zmagania i praca nad sobą.

W tamtym czasie miałem spory kłopot w tym, aby znaleźć sensownego specjalistę, który nie kierowałby mnie tylko w stronę głównie leczenia farmakologicznego.
Nie chciałem jednak tylko na tym polegać i zresztą nie potrafiłem, gdyż wewnętrznie i intuicyjnie czułem, że każdy człowiek ma w sobie możliwości do chociażby modyfikacji problemów emocjonalnych.
Zresztą z tych samych powodów do dziś zawsze w każdego mocno wierzę, iż może świadomie wpłynąć na swoje zaburzenia emocjonalne oraz destrukcyjne reakcje i schematy osobowościowych. Oczywiście przy odrobinie chęci i własnych refleksji.

Rozpoczęcie autoterapii sprawiło, iż równocześnie zaangażowałem się we wspieranie osób zaburzonych psychicznie oraz chorych, które poznawałem głównie poprzez rozmaitą korespondencję internetową, a także udział w wolontariatach.

W 2010 roku założyłem forum www.zaburzeni.pl (obecnie już prawie nieaktywne) i aż do 2016 poznałem bardzo wiele osobistych doświadczeń osób zaburzonych, objawów, ich kompilacji, konfliktów wewnętrznych oraz rozmaitych zaburzeń lękowych i dysocjacyjnych.
Byłem świadkiem wielu kryzysów, ale także pozytywnych przemian wśród  zaburzonych. Było to dla mnie zawsze potwierdzeniem tego, co już wcześniej zakładałem – a mianowicie każdy kto będzie pracował nad swoim zdrowiem emocjonalnym z odpowiednim podejściem, konsekwencją
(nie tylko poprzez farmakologię) doczeka się bardziej trwałych efektów.

Poznanie tak wielu doświadczeń, pozwoliło mi wyciągnąć pewne ważne wnioski, co do samych zaburzeń lękowych i depresyjnych, a także dostrzec mechanizmy, które nimi zarządzają.
Dzięki temu w połączeniu z moimi zainteresowaniami terapiami poznawczymi, udało mi się nakreślić pewne możliwości uświadomienia sobie, co się właściwie dzieje z nami podczas zaburzeń lękowych, depresyjnych, depersonalizacji, a także co właściwie oznaczają konflikty wewnętrzne.

Pomogło mi to także ustanowić pewne przeciwstawne własne działania oraz nastawienie i postawy wobec zaburzeń, które pomagają wbić klina w ich mechanizmy, doprowadzając krok po kroku do ich zburzenia, bądź zmniejszenia.
Stanowi to jednocześnie otwartą furtkę do dalszych zmian, już bardziej w kwestiach osobowościowych, czy też w życiu osobistym.

Wiedzę tę praktykowałem również sam na sobie i udało mi się dzięki niej uzyskać duże sukcesy w wyleczeniu (a nie zaleczeniu) zaburzeń emocjonalnych.
Zresztą główny zakres informacji o mechanizmach zaburzeń oraz możliwościach zmian, które ona dają, nagraliśmy w 2013 roku i udostępniliśmy wspólnie z Hewadem Sani w tzw. serii: Odburzanie według Divovica, wprowadzając tym samym do obrotu filozofię odburzania.
Podsyłam linka dla zainteresowanych: nagrania divovic.

Przejście z drogi pasjonackiej do zawodowej.
Do 2016 roku zajmowałem się propagowaniem idei świadomego odburzania oraz zachęcania osób z zaburzeniami do zdobywania wiedzy o tym, co się z nimi właściwie dzieje.
W tamtym czasie przerażało mnie to i smuciło zarazem, że wiele osób pomimo często wieloletnich terapii, nie potrafi odpowiedzieć na pytanie np. dlaczego u nich obecny jest lęk, czy też natrętne myśli?
Ten fakt w sumie zdecydował, iż wybrałem drogę psychologa jako kierunek mojej dalszej pracy, gdyż pomimo ówczesnej ustabilizowanej już drogi zawodowej, trudno było mi porzucić ten specyficzny rodzaj wiedzy, który uzyskałem w poprzednich latach.

Przygodę z psychologią zawodowo rozpocząłem od pracy coacha, co umożliwiało studiowanie psychologii klinicznej, a zarazem udział w stażach i szkoleniach.
W chwili obecnej terapia świadomych postaw, praca dla orzecznictwa, gdyż pasjonuję się diagnozami psychologicznymi, szkolenia studentów psychologii i psychologów, a także organizowanie działalności Stowarzyszenia stanowią główne filary mojej działalności.

Pomimo braku czasu nie do końca mi pasowało całkowite porzucenie działalności pro bono dlatego też powstało:
Stowarzyszenie Psychologiczne Zaburzeni & Odburzeni.

Poniżej znajdziecie Państwo informujące o szkołach, stażach i wolontariatach z dziedziny psychologii, w których brałem udział, a także pracach, które do tej pory wykonywałem.

#Uczelnie, specjalizacje/specjalności
1. Dwuletnie studium UŁ w Łodzi (ukończone 2015).
Zakończone dyplomem: Coach rozwoju osobowości w praktyce potraumatycznej.

2. Uczelnia Wyższa, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.
Pięcioletnie studia magisterskie, zakończone uzyskaniem tytułem magistra o specjalności: psychologia kliniczna i zdrowia (2020).

3. Roczne studia podyplomowe realizowane przez SWPS w Katowicach (ukończone 2020).
Kierunek: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej.
Zakończone dyplomem o specjalności: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej.

4.
Roczne studia podyplomowe realizowane przez CRZ w Łodzi (ukończone 2021).
Kierunek: Psychotraumatologia.
Zakończone dyplomem o specjalności: Psychotraumatolog.

5. Trzyletnie szkolenie specjalizacyjne rozdzielone na dwuletni staż zawodowy, oraz roczne szkolenie teoretyczne zgodne z wytycznymi szkoły dr Melibrudy.
Realizowane przez Centrum Psychiatrii w Katowicach (ukończenie 2021).
Zakończone zaświadczeniem informującym o uzyskaniu specjalizacji w dziedzinie:
Terapii osób z rodzin dysfunkcjonalnych i współuzależnienia (dda, ddrd).

Terapia oparta o zintegrowane podejście nurtów poznawczych, jak terapii schematu, a także psychologii humanistycznej i podejścia systemowego,  dla sesji indywidualnych oraz grupowych.

Specjalizacja w trakcie uzyskiwania:
Czteroletnia specjalizacja kliniczna z dziedziny neuropsychologii.
Diagnostyka kliniczna zaburzeń oraz chorób psychicznych i poziomu funkcjonowania osób z chorobami neurologicznymi.
Realizowana przez SWPS w Katowicach.

#Ukończone szkoły, szkolenia terapeutyczne
1. Szkolenie z Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniu w Łodzi, organizowane przez Centrum Terapii Krótkoterminowej (ukończenie 2016).
Zakończone wydaniem dyplomu zaświadczającego ukończenie:
Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, terapeuty w nurcie emotywno – racjonalnym.
Stopnień zaawansowany, bez certyfikacji.

2. Roczne szkolenie Bezpieczny Terapeuta ACT, organizowane przez Instytut ACT (ukończenie 2018).
Zakończone zaświadczeniem: Bezpieczny terapeuta ACT

#Kursy dodatkowe
1. Szkolenie z terapii schematów w tematyce ogólnej oraz drugie szkolenie z terapii schematów dla osób z borderline (2018).
Organizowane w Katowicach przez Sensica – Ośrodek Terapii.

2. Roczne szkolenie podczas wolontariatu,  z zakresu wczesnego wykrywania schizofrenii i predyspozycji do chorób psychicznych (ukończone 2015).
Organizowane przez Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej.

#Zaczęło się od wolontariatu
1. 2008-2016 zaangażowanie w “świat zaburzonych” – historie, zmagania, problemy, niepowodzenia, a także sukcesy.
Dostrzeżenie wśród ludzi mechanizmów lękowych, depresyjnych, depersonalizacji oraz derealizacji.
Poznanie destrukcyjnych schematów reakcji osobowościowych, które można było wręcz wyciąć i podzielić na określone grupy, pomimo indywidualności przeżyć poszczególnych osób oraz ich charakterów.
Poszukiwanie potwierdzeń tych obserwacji w ówcześnie dostępnej psychologii, literaturze i teoriach psychologicznych.

2. Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie, Łódź (2012).
6 miesięczny wolontariat podczas, którego należało organizować zajęcia z podopiecznymi.

3. Hospicjum w Łodzi, Fundacja Gajusz (2014).
6 miesięczny wolontariat oddziałowy, polegający na bezpośrednim “podnoszeniu na duchu” chorych młodych ludzi oraz ich rodziców.

4. Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii (2015)
Roczny wolontariat a w zasadzie praktyki na oddziałach zaburzeń afektywnych i psychotycznych.

5. Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, przeznaczony dla osób uzależnionych i bezdomnych (2016).
Tworzenie profili osobowościowych podopiecznych domu i wykazywanie mechanizmów obronnych, które skłaniają ich do destruktywnego stylu życia.
Czas trwania – 300 godzin.

#Zakończone staże i praca
1. Centrum Psychiatrii w Katowicach.
– 12 miesięczne praktyki  i praca polegająca na prowadzeniu zajęć grupowych oraz indywidualnych dla zaburzeń lękowych oraz DDA/DDD (2017).
– 12 miesięczne praktyki zawodowe na oddziale diagnostyczno – obserwacyjnym (2018).

2. – Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (2021).
Roczny udział diagnostyczny w procesie orzekania dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

3. Stowarzyszenie Psychorada (2021).
Roczne prowadzenie szkoleń dla psychologów w zakresie prowadzenia konsultacji psychologicznych online.

4. Stowarzyszenie Ad VitaM Dignam i Stowarzyszenie Zaburzeni (2019 – 2021).
Trzyletnie organizowanie i prowadzenie sesji grupowych dla osób z chorobami psychicznymi, dla zaburzonych lękowo, depresyjnie, a także osób z konfliktami wewnętrznymi, DDA i zaburzeniami osobowości.